Mitä reiki on?

Rei = henki

Ki = Elämän energia, Elämän voimia

Reiki = Hengen voima, joka tasapainottaa ja eheyttää

Reikissä ei ole mitään joka voisi vahingoittaa millään tavalla. Reiki ei liity mihinkään uskontoon ja sen piirissä on laaja kirjo ihmisiä erilaisie elämänkatomuksineen. Reiki sopii kaikille kaikenlaisissa elämäntilanteissa, keho ottaa vastaan juuri sen mitä tarvitsee. 

Reikihoitajan eettiset ohjeet:

1.Reikihoitaja kunnioittaa Mikao Usuin perintöä, Mikao Usuin opettaman reikin oppi-isiä ja -äitejä, ja vie tietoa reikistä eteenpäin mahdollisimman puhtaana siihen kuulumattomista vaikutteista.

2.Reikihoitaja toimii yhteistyössä Usui Reiki Ryoho ry:n kanssa ja noudattaa yhdistyksen periaatteita muun muassa reikikurssien minimipituudesta sekä oppilaiden oikeudesta kerrata reikikursseja maksutta.

3.Reikihoitaja toimii yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Hän arvostaa muiden ammattilaisten ammattitaitoa eikä esitä kielteisiä arvioita tai mielipiteitä erilaisista hoitkäytännöistä.

4.Reikihoitaja kunnioittaa asiakastaan yksilönä ja pitää itseään ihmisarvoltaan tasavertaisena muiden kanssa.

5.Reikihoitaja hoitaa jokaista asiakasta parhaan kykynsä  ja taitonsa mukaan ja Usui Reiki Ryoho ry:n ylläpitämiä oppeja noudattaen. Asiakkaan hoitoonpääsyyyn ei vaikuta  rotu, varallisuus, uskonto, arvomaailma, kulttuuri, äidinkieli, sukupuoli tai muu vastaava tekijä.

6.Reikihoitajan ja asiakkaan välinen hoitosuhde on aina luottamuksellinen. Reikihoitaja ei saa käyttää asiakastaan hyväksi taloudellisesti, seksuaalisesti, sosiaalisesti tai muulla tavoin.

7.Reikihoitajaa sitoo salassapitovelvollisuus. Hän ei missään tilanteessa kerro nimellä mainiten hoidossa olleen henkiön tilasta tai sairaudesta muille, ellei asianomainen ole kirjallisesti antanut siihen suostumustaan.

8.Reikihoitaja hoitaa asiakastaan lähimmäisenrakkaudella. Keskeisiä tekijöitä reikihoitajan työssä ovat ajan ja tilan antaminen hoidettavalle.

9.Reikihoitaja tukee asiakkaan omia pyrkimyksiä terveydentilansa paratamiseen. Ohjaaminen terveellisiin elämäntapoihin on osa hoitotyötä.

10.Reikihoitaja hoitaa asiakastaan aina kokonaisvaltaisesti. Hänen tulee tunnistaa oma osaamisensa ja pätevyytensä sekä niiden asettamat rajoitukset ja ohjata tarvittaessa avuntarvitsija muiden ammattilaisten hoitoonn.

Olet lämpimästi tervetullut reikihoitoon.